نویسنده = دکترپوران یوسفی پور کرمانی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل داستان وامق و عذرا بر اساس نقد کهن‌الگویی

دوره 4، شماره 12، تابستان 1399، صفحه 1-20

پیمان نیکنامی؛ دکترپوران یوسفی پور کرمانی؛ دکتر فاطمه غفوری مهدی اباد


2. نقد و تحلیل پی رفت در منظومۀ غنائی مجنون و لیلی امیر خسرو دهلوی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 61-79

دکتر پوران یوسفی پور کرمانی