نویسنده = دکتر هادی حیدری نیا نایینی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی سبک شناسانۀ منظومه‌های عاشقانۀ بلوچی

دوره 4، شماره 12، تابستان 1399، صفحه 61-77

مریم داوری؛ دکترمحمود صادق زاده؛ دکتر هادی حیدری نیا؛ دکترموسی محمود زهی


2. اندیشه‌های رمانتیکی ژاله قائم‌مقامی با تکیه بر مباحث اسطوره‌ای

دوره 3، شماره 9، پاییز 1398، صفحه 65-82

مریم بیک خورمیزی؛ دکتر هادی حیدری نیا؛ دکتر محمود صادق زاده


3. بررسی سبک شناختی آثار عرفان نظرآهاری

دوره 2، شماره 6، زمستان 1397، صفحه 56-76

دکتر هادی حیدری نیا نایینی؛ دکتر عزیز الله توکلی کافی‌آباد؛ مریم راعی