نویسنده = دکتر مریم محمدزاده
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی آداب و رسوم اجتماعی در شاخة ایرانی شعر دورة صفوی

دوره 3، شماره 6، بهار 1398، صفحه 14-24

نسرین رضازاده،؛ دکتر مریم محمدزاده؛ دکتر رامین صادقی نژاد


2. بررسی تطبیقی گلستان سعدی و مقامات بدیع‌الزمان همدانی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-17

دکتر رسول عبادی؛ دکتر مریم محمدزاده


شماره‌های پیشین نشریه