نویسنده = مریم داوری
بررسی سبک شناسانۀ منظومه‌های عاشقانۀ بلوچی

دوره 4، شماره 12، شهریور 1399، صفحه 61-77

مریم داوری؛ دکترمحمود صادق زاده؛ دکتر هادی حیدری نیا؛ دکترموسی محمود زهی