نویسنده = بتول فخراسلام
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل گفتمان شعر اعتراض در شعر احمد شاملو و سیاوش کسرایی (بر پایه تحلیل گفتمان لاکلائو و موفه)

دوره 5، شماره 16، تابستان 1400، صفحه 1-35

لاله عرفانیان؛ مهدی نوروز؛ بتول فخراسلام؛ فرزاد عباسی


2. بررسی و تحلیل ابعاد تأثیرپذیری مهدی اخوان ثالث از آیات قرآن کریم با رویکرد به نظریۀ بینامتنی ژرار ژنت

دوره 4، شماره 11، بهار 1399، صفحه 52-73

اکرم ظفری خرواج؛ دکتربتول فخراسلام؛ دکترسید حسین سیدی؛ دکتر اکبر شعبانی