نویسنده = دکترساره زیرک
تعداد مقالات: 4
1. مقایسة تطبیقی معنای رنج در اندیشة ویکتور فرانکل و مولانا

دوره 5، شماره 16، تابستان 1400، صفحه 62-93

شبنم قدیری یگانه؛ اسماعیل آذر؛ ساره زیرک


2. تحلیلِ ستیزِ قدرت در شاهنامه و ایلیاد از دیدگاه فوکو (با تکیه بر خاندانِ لهراسپ و پریام)

دوره 4، شماره 13، پاییز 1399، صفحه 1-15

زهرا قربانی پور؛ دکترفرهاد طهماسبی؛ دکترساره زیرک


3. بازنمایی اضطراب شخصیّتی بر اساس نظریّه‌ی کارن هورنای در رمان جزیره‌ی سرگردانی سیمین دانشور

دوره 4، شماره 12، تابستان 1399، صفحه 78-97

محمدعلی رضایی؛ دکترساره زیرک؛ دکتراسماعیل آذر


4. از طرد تا حذف شدن سیاوش از منظر نشانه‌شناسی فرهنگی در شاهنامه فردوسی

دوره 3، شماره 10، زمستان 1398، صفحه 71-88

لیلا خزل؛ دکتر فرهاد طهماسبی؛ دکتر ساره زیرک