نویسنده = سید محمود سید صادقی(نویسندۀ مسئول)
تطبیق رواییِ داستان مشترکِ آن درویش که در هری غلامان عمید خراسانی را آراسته دید از مثنوی و منطق‌الطیر

دوره 5، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 102-118

سرور خانه بیگی؛ سید محمود سید صادقی(نویسندۀ مسئول)؛ شمس الحاجیه اردلانی


بررسی و تحلیل شگرد مولانا در ارتباط زمانی میان روایت و داستان در حکایات مثنوی

دوره 4، شماره 11، خرداد 1399، صفحه 74-94

سرور خانه بیگی؛ دکترسید محمود سید صادقی؛ دکترشمس الحاجیه اردلانی